Skogsbrukssätt


Skyddad skogKalhyggesbrukHyggesfria metoder
Forest image
År efter avverkning   

exempelbilder för “ingen avverkning”, “blädning 20%”, “trakthygge 5%”  alla vid 0 år efter avverkning. 
Beskrivning (Information specifik för scenariot)

T.ex  mykorhiza är beroende av träden för tillförsel av socker...

Återetablering efter avverkning sker genom sporer från omkringliggande skog...

Olika svamparter dominerar vid olika beståndsåldrar... 

Kanteffekten fungerar som så att...

I nyplanterad skog dominerar därför vanliga arter...