Det här är en exempelsida för att illustrera hur applikationen kan komma att se ut. Den gjordes inför projektets första möte med referensgruppe 8/5/2023
Svampar i skogen 🍄                                Påverkan vid skogsbruksåtgärder 🪵