Plats
Trädslag
Fältskikt
Beståndsålder


Forest image

Artlista (uppdateras för varje scenario)  

Wilcoxina rehmii
Venturia catenospora
Umbelopsis sp. 5
Umbelopsis sp. 3
Umbelopsis sp. 1
Umbelopsis isabellina
Umbelopsis changbaiensis
Umbelopsis angularis
Tylospora asterophora (astralskinn)
Trichoderma viride (coll.)
Trichoderma pubescens (coll.)
Trichoderma piluliferum (coll.)
Triangularia verruculosa
Trechispora stevensonii (mjöltagging)
Trechispora sp. 3 (mjölskinn (släktet))
Trechispora sp. 11 (mjölskinn (släktet))
Trechispora cohaerens (coll.) (hinnmjölskinn)
Tomentella sp. 4 (filtskinn)
Tomentella ellisii
Tomentella coerulea
Syzygospora effibulata (smalsporigt gallkrös)
Sympoventuriaceae sp. 3
Sympoventuriaceae sp. 3
Sympodiella goidanichii
Sugiyamaella paludigena
Sulphuricurvum kujiense
Stropharia coronilla
Stecchericium fuscum
Sporidesmium dolichosporum
Sporidesmium biseriale
Spizellomyces punctatus
Sphaerellopsis filum
Sphaerellopsis aphanis
Sphaerellopsis foveolata
... osv. Totalt ca 100-200 arter beroende på scenario
Beskrivning (Information specifik för scenariot)

T.ex I ung granskog i norra sverige så påträffas...

I gammal tallskog bör man hålla utkik efter matsvampen...

I nyplanterad skog dominerar... därför